Pokud plánujete dopravu a chcete být kontaktováni telefonicky:

    
*    Napište krátkou zprávu s CELÝM jménem a telefonním číslem.
     *    Zákaznický poradce vám zavolá zpět tentýž den.


Připravte si prosím odpovědi na následující otázky:

  
 
*   Jaké vozidlo?
(Výrobce a typ, např. Ford Fiesta 1.4)
    *   Pořád se to valí a řídí?
(Pozadí: Lze jej naložit na naše přepravní přívěsy)
    *   Výchozí místo?
(KDE je vozidlo, ulice a PSČ/město)
    *   Budete tam sami?
(možná i kontaktní osoba s telefonním číslem)
    *   Destinace?
(Kam musí auto jet, ulice a PSČ/město? Tyto otázky jsou také nezbytné pro

         stanovení ceny)
    *   Kdo bere auto?
(případně dílna nebo pověřená osoba s telefonem)
    *   Kdy vám to funguje?
(Pracovní dny mezi 9:00 a 16:00, So a Ne mezi 10:00 a 14:00)
    *   Tvé jméno?
    *   Telefonní číslo, které jste právě použili, je stále vaším telefonním číslem k

         referenčnímu datu?
    *   Používáš whatsapp?
(pro informace o schůzce v reálném čase a odesílání obrázků, pokud je

         stav vozidla nejasný)
    *   Tento formulář můžete také použít k podání písemné žádosti pod 'Kontakt'


To je vše, v lepším případě bylo vše projednáno do 5 minut!

   
*   S těmito informacemi obdržíte závaznou schůzku s informacemi v reálném čase

         (dopravní zácpa, zpoždění, zpoždění, vyzvednutí vozidla, přistavení vozidla atd.).
    *   S těmito údaji obdržíte závaznou cenu přesně vámi požadované dopravy.
    *   Nakonec v případě potřeby obdržíte podrobnou fakturu pro vaši pojišťovnu.
    *   Máte-li další otázky: Neváhejte a zeptejte se.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wenn Sie einen Transport planen und telefonisch kontaktiert werden wollen:

 

 • Schreiben Sie eine kurze Nachricht mit VOLLSTÄNDIGEM Namen und Telefonnummer
 • Noch am selben Tag ruft Sie ein Kundenberater zurück

 

Bitte halten Sie Antworten auf folgende Fragen bereit:

 

 • Was für ein Fahrzeug?    (Hersteller und Typ, z.B. Ford Fiesta 1,4)
 • Rollt und lenkt noch?    (Hintergrund: Kann der auf unsere Transportanhänger verladen werden)
 • Startort?    (WO steht das Fahrzeug, Straße und PLZ/Ort)
 • Sind Sie selbst dann vor Ort?    (auch Ansprechpartner mit Telefonnummer möglich)
 • Zielort?    (Wo muß das Auto hin, Straße und PLZ/Ort? Diese Fragen sind auch für die Preisfindung nötig)
 • Wer nimmt das Auto entgegen?    (evtl. Werkstatt oder berechtigte Person mit Telefon)
 • Wann passt es Ihnen? (Werktags zw. 9:00 und 16:00 Uhr, Sa. & So. zw. 10:00 und 14:00)
 • Ihr Name?
 • Die grade benutzte Telefonnummer ist auch am Stichtag Ihre Rufnummer?
 • Benutzen Sie whatsapp?    (für Echtzeit-Info zum Termin und Bildversand bei unklaren Fahrzeugzuständen)
 • In dieser Form können Sie auch wahlweise eine schriftliche Anfrage unter "Kontakt" stellen

 

Das war´s dann schon, im günstigsten Falle alles innerhalb von 5 Minuten durchgesprochen!

 

 • Sie erhalten mit diesen Angaben einen verbindlichen Termin mit Echtzeit-Info (Stau, Verzögerung, Verspätung, Fahrzeug aufgenommen, Fahrzeug abgeliefert o.ä.).
 • Sie erhalten mit diesen Angaben einen verbindlichen Preis für genau Ihren angefragten Transport.
 • Sie erhalten abschließend bei Bedarf eine detaillierte Rechnung für Ihren Versicherer.
 • Wenn weitere Fragen sind: Nicht zögern, sondern fragen.